VWS-homepage Verenigingsinfo Programma Foto's Waarneemprogramma's Waarneemacties Links Forum
 
Binnen de VWS Noord-Drenthe is een groepje actieve waarnemers die zoveel mogelijk gebruik proberen te maken van heldere nachten waarop de Maan niet al te zeer stoort als lichtbron. Vaak worden deze activiteiten gezamenlijk uitgevoerd.
Op deze pagina zijn de geplande waarneemactiviteiten, het laatste nieuws daarover (go/nogo's), waarneemtips voor die avonden en verslagen en foto's van eerdere waarneemactiviteiten te vinden.
Tevens is er een pagina met een overzicht van onze waarneemlocaties (kaarten en foto's)

 Geplande activiteiten    Waarneemlocaties

Geplande waarneemactiviteiten:  

Nieuwe Maan sessies ("waarnemen in het veld") zullen, bij helder weer, plaatsvinden op de vrijdagen en zaterdagen die kort voor of na de Nieuwe Maan vallen. Meldingen en oproepen hiervoor, en ook voor incidentele waarneemactiviteiten, zullen gedaan worden via ons FORUM

25 oktober - Gedeeltelijke zonsverduistering (11.00 - 13.00).
Bij gunstig weer gezamenlijk waarnemen op waarneemlocatie Gasteren

Publieksactiviteiten (zie ook de pagina 'Programma'):
Najaar: Nacht van de nacht - 29 oktober 2022
Voorjaar: Landelijke Sterrenkijkavonden - 24 en 25 februari 2023

 Messierproject  

In de periode van 1 januari 2007 t/m 30 april 2007 hebben we op grootschalige wijze aandacht geschonken aan de Messier-objecten.
In die periode hebben we met alle waarnemers van de club geprobeerd zoveel mogelijk M's waar te nemen, te fotograferen of te tekenen. Het waarnemen van deze objecten blijft daarna ook onder de aandacht. Per object worden de bevindingen van de waarnemers bijgehouden en per waarnemer is er een overzicht van waargenomen M's, met evt. foto's of tekeningen. Zie de speciale Messierpagina.

 Sky Vistas project 

Een flink aantal leden van de VWS Noord-Drenthe hebben het boek Sky Vistas (Craig Crossen en Gerald Rhemann) aangeschaft. Hierin wordt een groot aantal interessante hemelobjecten beschreven die waarneembaar zijn met verrekijker en/of RFT's (Richfield Telescopes). Dit is aanleiding geweest om een lijst van 320 objecten op te stellen die in Sky Vistas genoemd worden en dit als een waarneemprogramma te bestempelen.

 Herschel 400 project 

Voor de gevordere waarnemer in noordelijke streken is de Herschel 400 waarneemlijst, opgesteld door The Astronomical League, een hele interessante. Omdat ook op landelijk niveau (Nederland en Belgie) veel belangstelling is voor deze lijst als basis voor een waarneemproject is hier een pagina opgenomen met de resultaten van H400-waarnemers binnen onze club.