VWS-homepage Verenigingsinfo Programma Foto's Waarneemprogramma's Waarneemacties Links Forum
  
  
De Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Noord-Drenthe is een door de NVWS erkende, zelfstandige vereniging die als doel heeft om beoefening van amateur weer- en sterrenkunde in de regio te bevorderen.
Het verenigingsjaar van de VWS Noord-Drenthe begint in september en wordt in mei/juni afgesloten. Er worden per jaar negen bijeenkomsten georganiseerd die bestaan uit lezingen door beroepsastronomen, amateurs van andere afdelingen en eigen leden.

Verder zijn er waarneemavonden in "het veld" of bij sterrenwachten van leden. Hierbij worden niet-kijkerbezitters in de gelegenheid gesteld om eens mee te kijken door telescopen van andere leden.
De vereniging beschikt over een Bulletin board, oftwel Forum, op Internet. Hierop kan onderling, interactief, gecommuniceerd worden; foto's kunnen geplaatst worden, vragen kunnen gesteld worden en ook informatie over activiteiten wordt hier gegeven.

De bijeenkomsten vinden plaats in het "Duurzaamheidscentrum" aan de Bosrand 2, Assen.

Indien U belangstelling heeft om deel te nemen of eens te komen kijken op onze avonden bent U van harte welkom.
Toegang is gratis (bij blijvende belangstelling verwachten we wel dat u lid wordt van de vereniging).

De contributie bedraagt 30,00 per jaar.
Voor geïnteresseerden buiten de regio bestaat de mogelijkheid om donateur te worden voor 12,50 per jaar.
Contributiebetaling via rek.nr. NL23 INGB 0003 6799 80 t.n.v. PNM V WEER/STERREK NRD DRENTHE

Voor nadere informatie:

De vereniging heeft een partnership met het Duitse bedrijf Teleskop Service. Hierdoor krijgen leden 10% korting bij aankoop van materiaal bij Teleskop Service.
Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter G. van den Braak
Secretaris R. Danes
Penningmeester R. Immink
Bestuurslid J. van der Wal vice-voorzitter
Bestuurslid N. de Lijster vice-penningmeester
Commissies en ondersteuning:  
Waarneemcommissie Bob Hogeveen
Gerard van den Braak
Webmaster Bob Hogeveen
   

Download hier de handleiding voor het gebruik van ons Forum (phpBB):
Handleiding forum VWS Noord-Drenthe