Vorige   Naar de Messier-pagina   Volgende

M102?
Algemene informatie
NGC5866 - Sterrenstelsel in Draak. Afstand 40.000.000 jl. Wat dubieus omdat niet duidelijk is welk object Messier bedoeld. De laatse onderzoekingen van het historische materiaal wijzen sterk op NGC5866

 
Waarnemingen
Wie Waar Waarmee Beschrijving

Bob Annen (o.a.) 8cm refr, 15cm MCT, 20 en 28cm SCT. Lensvormig stelsel

 
Tekeningen

 
Foto's